הפרטים אשר נאספים על ידי אינם מועברים בשום אופן לצד שלישי ונשמרים אך ורק ברשותי לצורך יצירת קשר אתכם בנוגע לפרסום צילום החתונה שלכם.

 

תודה רבה, שמוליק חזן

השאירו לי פניה ואני אתקשר אליכם מיד